Foroffentlighed - Kommuneplantillæg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 fra den 19. december 2016 til den 28. februar 2017.

Borgermøde Forslag til kommuneplantillæg 17 og Lokalplan 16-001
Jammerbugt Kommune afholdt tirsdag den 10. januar 2017 et velbesøgt borgermøde om et nyt vindmølleprojekt ved Nørre Økse Sø. Der mødte over 300 op til mødet og der var en god debat om projektet.

Oplæg fra mødet:
Jammerbugt Kommune
Vattenfall
Urland
Energinet.dk

Referat fra mødet

Du kan læse mere om projektet her. Der vil det også være muligt at finde lokalplan, VVM, ikke teknisk resume samt kommuneplantillæg ligesom referat fra mødet vil blive offentliggjort så snart det er udarbejdet.

Borgermøde foroffentlighed
Der er afholdt borgermøde den 3. marts 2016 om nye vindmøller ved Nørre Økse Sø. Referat af mødet ses her, og de afholdte oplæg ses her. Mødet var meget velbesøgt, ca. 160 personer og der var en rigtig god debat om projektet.

Vattenfall har lavet aftale om at købe flere ejendomme i området. Vindmølleområdet er derfor udvidet siden den oprindelige ansøgning er indsendt til Jammerbugt Kommune. Udvidelsen er i den nørdøstlige del af vindmølleområdet og vil give mulighed for opstilling af flere vindmøller. Kort over det ansøgte vindmølleområde ses her. Kort over det udvidede vindmølleområde ses her.

Opstart debatfase
Planlægning for nye vindmøller ved Nørre Økse Sø sættes nu i gang. I folderen "Vindmøller ved Nørre Økse Sø" ses information om projektet og planlægningsarbejdet.

Der afholdes borgermøde i ØAH-Hallen i Halvrimmen den 3. marts 2016 fra kl 19-21.