PCB

PCB (PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift) er udbredt i byggeriet i Danmark, men vi kender kun omfanget delvist.

PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. De største mængder af PCB, findes i dag i elastiske fuger og i termoruder. PCB kan være i alle typer bygninger, både boliger, offentlige bygninger og industribygninger. Det ser dog ud til, at man primært finder PCB i elementbyggeri fra perioden 1950-1976.

Sådan håndterer du PCB ved renovering / nedrivning af bygninger trin 1-3

1. Screening for PCB
Ved nedrivning eller renovering af bygninger opført i perioden 1950 til 1977 skal der foretages en screening for at afdække, om der er anvendt PCB-holdigt materiale, hvis:

  • renoveringsarbejde på mere end 10 m²
  • arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • der udskiftes termoruder der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

2. Kortlægning af PCB-holdigt materiale
Er der anvendt PCB-holdigt materiale skal der laves en kortlægning af de dele af bygningen som kan indeholde PCB – Benyt "screeningsskema" til registrering.

3. Anmeldelse nedrivnings- og byggearbejde
Nedrivnings- og byggearbejde skal anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 2 uger inden det påbegyndes. Se krav til anmeldelse i Bekendt­gørelse om affald.

Kontakt Jammerbugt Kommune for yderligere information eller læs mere om PCB
Her har Miljøstyrelsen samlet, alt du behøver at vide, når du bygger om, nedriver bygninger eller har PCB i dit indeklima.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Byggeteknisk medarbejder
Boe Pickering
Tlf. direkte: 72 57 73 93
boe@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000