Digital byggeansøgning

Fra 1. januar 2015 skal byggeansøgninger sendes digitalt.

Ansøgninger skal indsendes via Byg og Miljø landsdækkende ansøgningsportal

Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din byggeansøgning. Du kan søge om eller anmelde alle byggesager

Når du logger ind på Byg og Miljø med NemId , vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. Du vil desuden finde en introduktion til løsningen.
Vi kan først se din ansøgning når du trykker "indsend ansøgning", og du vil efterfølgende få svar på din ansøgning gennem Byg og Miljø

Har du brug for hjælp til digital ansøgning, så klik her 

Er der flere ansatte i din virksomhed der anvender Byg og Miljø, så klik her

Gebyr for byggesagsbehandling

Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Det er lovens og Jammerbugt Kommune hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle kommunens omkostninger til byggesagsbehandling herunder tidsforbruget.

Derfor har Jammerbugt Kommune fastsat gebyr med en timepris på 650,- kr for byggebehandling

For sagsbehandling af mindre bygninger, der overholder byggeretten, betales et fast beløb pr. bygning/konstruktion. Med mindre bygninger forstås carporte, garager, udhuse, drivhuse og teknikhuse, samt nedrivning af bygninger under 50 m².

Jammerbugt Kommune et fastgebyr er 1500 kr. for mindre bygninger

Gebyrvejledning

Sagsbehandlingstider

Jammerbugt Kommune har et servicemål om at sagsbehandlingstiderne maksimalt må være 6-8 uger.
I nogle - ofte store og/eller komplicerede - byggesager fastlægges sagsbehandlingstiden konkret for den pågældende sag i dialog mellem BYG og ansøger. Ligeledes kan der være en længere sagsbehandlingstid på sager som kræver godkendelse efter anden lovgivning.

Bygogmiljoe

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Team Byg
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø