Bygge- og anlægsaffald

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger, danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger, danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.

Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes efter glædende regler i affaldsbekendtgørelsen

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen før du går i gang med at renovere eller nedrive. Det glæder både for private og erhverv hvis:

  • Hvis du danner mere end 1 tons affald ved din renovering eller nedrivning
  • Eller du udskifter termoruder fra perioden 1950-1977

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før din renovering eller nedrivningen. 

Der skal foretages en screening af bygningen for at klarlægge om der kan være problematiske stoffer; PCB, tungmetaller, klorparaffiner, PAH’er og asbest mv. i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om bygningen, bygherre, screening og evt. kortlægning af problematiske stoffer, affaldstyper, transportør og modtager.  

Byggeaffaldet anmeldes ved at anvende skemaet til højre. Skemaet sendes til Industri@jammerbugt.dk.

Læs mere herunder om de nye regler glædende fra 1. januar 2021, få gode råd, og se de vejledende grænseværdier for problematiske stoffer.

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Link til anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald