Bliver det ikke bare blandet sammen?

NEJ! Nix! No! Njet! Nein!

Det gør det i hvert fald ikke! Den skraldebil, der kommer og tømmer din genbrugscontainer, har nemlig også to rum. Når containeren tømmes, sørger skillevæggene for, at skraldet falder ned i hvert sit rum. Skraldebilen kan også tømme et rum ad gangen, så affaldet bliver på intet tidspunkt blandet sammen.

Papir og småt pap fra din genbrugscontainer kommer altså i papirrummet i skraldebilen. Det bliver afleveret til et firma i Nørresundby, som sørger for, at det bliver genanvendt.

Plast og metal fra din genbrugscontainer kommer i det andet rum i skraldebilen. Det bliver afleveret på det nye sorteringsanlæg i Aalborg, som vi har været med til at bygge. Her bliver affaldet sorteret i forskellige plast- og metaltyper og sendt til genanvendelse. En del af det indsamlede kan ikke genanvendes og ryger til forbrænding. Det gælder for eksempel sort plastik, som du derfor gerne må smide i dagrenovationen. 

Det sorterede affald bliver altså på intet tidspunkt blandet sammen! 

Todelt skraldebil

Skraldebil med banner

Container bliver tømt i tokammerbil

Skraldemand med container og skraldebil