DriftsstatusDer er driftsforstyrrelser i forbindelse med afhentning af dagrenovation og genbrug p.g.a. sne- og isglatte veje. 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk