Plast og metalPlast og metal i genbrugscontaineren

Der er masser af plast og metal i en husholdning, som kan genanvendes.

Du behøver ikke at vaske tingene af, før du kommer dem i genbrugsbeholderen - men husk, at der er mennesker, der skal håndtere affaldet, når det bliver hentet hos dig. Det må derfor ikke være uhygiejnisk eller have en faremærkning ud over lokalirriterende. Faremærkede emballager skal afleveres som farligt affald på genbrugspladsen.

Hvis bare du sørger for, at tingene er tømte og uden madrester, når du kommer dem i genbrugsbeholderen, kan vi faktisk genanvende rigtig mange ting.

Sorteringsvejledning - Plast og metal i genbrugscontaineren

Mere info om genbrugscontaineren

Plast og metal på genbrugspladsen

På genbrugspladsen finder du containere til PVC, plasthavemøbler og andet plast. Genbrugspladserne tager ikke i mod plast, der har været i kontakt med fødevarer - det kan kun afleveres i genbrugscontaineren hjemme hos dig selv. Det skyldes blandt andet hensyn til arbejdsmiljø, og risiko for rotter. 

På genbrugspladsen finder du også en container til metal. Emballage fra fødevarer må ikke komme i containeren til metal, men skal i genbrugscontaineren hjemme hos dig selv. Undtaget er øl- og sodavandsdåser, som fortsat kan afleveres som metal på genbrugspladsen. 

Info om genbrugspladser