Grønt affald og kompost

Det er nemt og nyttigt at lave kompost af dit grønne køkkenaffald. Komposten kan du bruge som gødning og jorddække i din have. Når du komposterer, sender du de gode næringsstoffer tilbage i kredsløbet, hvor de kan hjælpe dig til at gro smukke blomster og lækre grøntsager. Du kan også komposterer dit haveaffald. Hvis du afleverer dit haveaffald på genbrugspladsen bliver en del af det også komposteret.

Til dig med have

En kompostbeholder i haven er en nem måde at få omdannet en del af affaldet til noget nyttigt. Beholderen er nem at samle, og endnu nemmere at bruge. Placer beholderen på jord eller græs under et træ, eller på et andet skyggefuldt sted, hvor den står lidt i læ. Så bliver den ikke for varm om sommeren. 

Herefter er det bare at gå igang med at bruge beholderen. Du kan med fordel komme et lag kviste og smågrene i bunden, for at sikre, at komposten ikke bliver så kompakt, at der ikke kan komme luft ind i den. 

Du kan købe en kompostbeholder for 200,00 kr. inkl. moms og levering. Du bestiller kompostbeholderen på vores selvbetjeningsside.

Kompostbeholderen leveres usamlet.  instruktion om samling er vedlagt.

Til dig uden have

Selv på anden sal er det muligt at lave kompost af noget af sit grønne køkkenaffald. Man kan nemt selv bygge en indendørs ormekompost af to plastikkasser. Der findes meget info på nettet om hvordan man kommer igang med kompost indenfor eller på altanen. Søg evt. på youtube efter "ormekompost" eller "worm compost bin".

Hjemmekompostering

De fleste husejere har mulighed for selv at kompostere deres grønne affald i en kompostbeholder. På den måde omdannes affaldet til jord, der kan bruges i haven. Det er kun den vegetabilske del af husholdningsaffaldet, du må bruge til kompost, dvs. grøntsager, frugt, æggeskaller, og andet nedbrydeligt affald. Animalsk affald som kød og knoglerester må ikke komme i kompostbeholderen.

Det er kun tilladt, at kompostere hjemme i haven eller gården, hvis kommunen har givet sin tilladelse og udstukket retningslinjer for komposteringen. Du kan få mere at vide om hjemmekompostering og grønt affald hos kommunen.

Læs mere om affald og afhentningsordninger i artiklen 'Affald'.

Kompost i boligforeninger og lejligheder

Beboere i boligforeninger og lejligheder har visse steder mulighed for at sortere det organiske affald i særlige skraldespande til grønt affald. Det grønne affald bliver komposteret eller omdannet til biogas, som igen bliver forvandlet til varmeenergi.

Haveaffald

Du kan sagtens bruge haveaffald til kompost. Men jo grovere affaldet er, jo længere tid tager det at kompostere. Det er derfor en god ide at findele det grove haveaffald inden komposteringen. På Havenyts hjemmeside kan du finde vejledninger og svar på spørgsmål om kompostering.

Det er ikke tilladt for borgere og grundejere at brænde haveaffald af.

Hvis du vil klage

Vil du klage over reglerne for hjemmekompostering og grønt affald, skal du kontakte kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke påklages til anden myndighed.

Håndbog om kompost