Dagrenovation

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug, farligt affald og kompost.

I skraldespanden til dagrenovation må du kun komme affald, som ikke kan genanvendes. Papir, pap, plast, metal, glas og flasker, haveaffald, batterier, elektronik og farligt affald må derfor ikke kommes i skraldespanden.

Ja tak til: Madrester, snavset og våd emballage, vådt affald (der er pakket ind), skarpe genstande (der er pakket ind), mælkekartoner., bagepapir, bleer, gavepapir m.m.

Bor du i byen har du som standard en affaldssæk på 110 liter, som bliver tømt en gang om ugen. Din skraldespand skal som udgangspunkt stilles til skel på tømmedagen. Du kan dog få hentet affaldet inde på din grund, hvis kravene til adgangsforholdene er opfyldt. Se Højre side. 

Bor du på landet eller i et helårshus i et sommerhusområde, har du som standard en affaldscontainer på 240 liter, som bliver tømt hver 14. dag.

Størrelsen på din skraldespand
Der er mulighed for at vælge affaldscontainere i forskellige størrelser. Når du vælger affaldssæk eller containerstørrelse, skal du være opmærksom på, at der altid skal være plads til dit husholdningsaffald. Hver husstand skal have enten en affaldssæk på 110 liter eller mindst 100 liter containerplads pr. uge. 

Anskaffelse af skraldespand
Vælger du affaldssæk, skal du selv anskaffe et godkendt affaldsstativ. Kravene til affaldsstativet kan du læse mere om i affaldregulativet for husholdninger i bilag 2. Vælger du en container, leverer kommunen den til dig.

Bestilling af ekstra tømning
Oplever du at du har for meget dagrenovation, kan du bestille en ekstra tømning af din sæk eller container. Dette kan du gøre via Selvbetjening. Priserne kan du finde via takstbladet for Jammerbugt Kommune.

Dagrenovation for sommerhuse

Ekstrasække

Rengøring af container