Batterier og elektronikaffald

Batterier og småt elektronik kan du aflevere på låget af din affaldsbeholder. Større elektronik skal på genbrugspladsen.

Batterier

Batterier skal afleveres for sig - enten på genbrugspladsen eller i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder eller genbrugscontainer. 

Batterier indeholder mange farlige stoffer, som kan gøre rigtig meget skade, hvis de bliver smidt ud med dagrenovationen. Hvis batterierne bliver blandet med det affald, der skal til forbrænding, kan de udvikle giftig røg og der kan blive ledt tungmetaller ud i naturen. Det er derfor meget vigtigt, at du afleverer dine batterier til genbrug.

Husk de skjulte batterier
Batterier findes i mange af de ting, vi omgiver os med i vores hverdag - for eksempel mobiltelefoner, legetøj, eller julekort med musik. Hvis du ikke kan komme til at tage batteriet ud, kan du aflevere tingen som elektronikaffald.

Bilbatterier skal du aflevere på genbrugspladsen. 

Elektronik

Småt elektronik kan du aflevere i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder eller genbrugscontainer. Større elektronikaffald skal på genbrugspladsen.

Går du rundt med guld i lommen? Elektronik som mobiltelefoner og højttalere indeholder værdifulde ressourcer som guld, sølv og kobber, men også mange miljøskadelige stoffer. Når du afleverer dit elektronikaffald til genbrug, bliver de skaldelige stoffer taget ud, og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse. 

Legetøjet og de blinkende sko skal også med
Hvis dit barns legetøj kan spille, lyse, køre, trille, dippe eller dutte med hjælp fra batterier eller ledning, er det elektronik og skal afleveres til genbrug. Småt elektronik, som kan være i en 4-liters frysepose, kan du sætte på låget af din affaldsbeholder eller genbrugscontainer. Så tager skraldemanden det med når han henter dit affald.