Affald fra brand

Ved oprydning efter en brand, er du som borger, grundejer, virksomhed eller institution forpligtet til at benytte den anviste håndtering af affald. Inden du går i gang med oprydningen skal du anmelde nedrivningsarbejdet til Jammerbugt Kommune.

Læs Vejledning om oprydning efter brand

Læs om oprensning efter asbestbrand

Asbest kan ikke brænde, men ved brand vil tagpladerne springe af i flager. Indeholder tagpladerne asbest, er der fare for indånding af det farlige asbeststøv. Beskadigede tagplader der indeholder asbest er klassificeret som farligt affald.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk

Plan og miljø - landbrug
landbrug@jammerbugt.dk

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000