Affaldsplan, gebyrer og regulativ for husholdningsaffaldAffaldsgebyrer i kommunens takstblad

Regulativ for husholdningsaffald

Affalds- og ressourceplan 2014-24 - Printervenlig PDF 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk