Opkrævning

Kommunale serviceydelser, der ikke betales rettidigt, opkræves centralt fra Opkrævningen i Jammerbugt Kommune. Det kan eksempelvis være manglende betaling for daginstitution, ejendomsskatter, og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Betalingsaftale

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale det beløb, du skylder, opfordrer vi dig til at henvende dig til Opkrævningen med henblik på at indgå en betalingsaftale.

Vi kan eventuelt tilbyde dig en kortere henstand med betaling af beløbet.

Ved en betalingsodning træffes der en aftale om, hvordan og hvornår betalingen finder sted. Det vil sige, en aftale om i hvor store afdrag og hvornår disse forfalder til betaling.

Modregning

Modregning i udbetalinger fra kommunen, Udbetaling Danmark og staten

Uanset indgåede betalingsaftaler/fastsatte betalingsordninger vil vi modregne i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark. 

Det gælder for eksempel overskydende skat, pensions- eller boligstøtteudbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det. 

Har du gæld, der vedrører manglende betaling for daginstitution og SFO, vil der ske modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen. 

Gældsrådgivning

Du kan få gratis hjælp hos forbrugerrådets gældsrådgivning. Rådgivningen er fortrolig, uvildig og gratis.

Har du brug for Advokatrådgivning kan du benytte Forbrugerrådets hjemmeside.

Kontakt

Økonomi
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk

Opkrævning
Poul Anker Andersen
Tlf. direkte: 72 57 75 14
paa@jammerbugt.dk

Nytige links

Advokatsamfundet

Tænk.dk