Pensionist bosat i udlandet

Hvis du vil flytte til udlandet og allerede er pensionist, kan du søge om at få din danske folke- eller førtidspension med dig.

Pension i udlandet

Hvis du opfylder betingelserne for at tage din pension med til udlandet, kan du tage hele din folke- eller førtidspension med. Der er dog nogle lande, hvor du ikke kan tage pensionstillæg, bistands- eller plejetillæg, personlige tillæg eller invaliditetsydelse med.

Læs mere om pension i udlandet HER