Din økonomi, når du er folkepensionist

Der er mange ting, du kan planlægge og tage stilling til for at få et overblik over din økonomiske situation, når du er blevet folkepensionist.

Planlæg din pension

Før du går på folkepension, kan du tage en række vigtige valg, som vil få indflydelse på din økonomiske situation som pensionist.

Du kan fx beslutte, hvordan og i hvilke perioder du ønsker at få udbetalt din arbejdsmarkedspension eller individuelle pension. Ønsker du flere penge i begyndelsen i dine yngre år som pensionist, hvor du regner med at være mest frisk og kan bruge flere penge til rejser, hus osv.? Eller vil du hellere have det samme beløb gennem hele din pension, fordi du gerne vil være sikker på, at pengene rækker i sidste ende?

Din pension kan blive større, hvis du udskyder din pension, selvom du når folkepensionsalderen. Der findes gode muligheder for at vente med at få udbetalt din folkepension og andre pensioner.

Færre faste udgifter som folkepensionist

Når du går på pension, kan du opleve, at du har færre penge til rådighed, end da du var i arbejde. Men til gengæld vil der også være en række faste udgifter, der falder fra, når du går på pension.

Fx skal du ikke længere betale arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Eventuelle udgifter til fagforening, a-kasse el.lign. bortfalder også.

Nedslag i ejendomsværdiskat

Er du over 65 år, har du mulighed for at søge SKAT om at få et nedslag i ejendomsværdiskatten. Nedslagets størrelse afhænger af din indkomst.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Hvis du betaler ejendomsskat, kan du søge kommunen om lån til betaling af ejendomsskat.

Boligydelse

Som folkepensionist kan du søge Udbetaling Danmark om boligstøtte. Bor du i en andels- eller ejerbolig, bliver boligstøtten udbetalt som et lån.

Nogle af dine forsikringer i din pension ophører

Har du en arbejdsmarkedspension, eller har du oprettet en individuel pension, vil pensionen ofte også indeholde en forsikring, der bliver udbetalt, hvis der sker dig noget.

Når du går på folkepension, vil flere af dine forsikringer i dine pensioner typisk falde bort – fx forsikring ved tab af arbejdsevne - fordi du jo ikke længere er i arbejde. Det gælder både for dine eventuelle individuelle pensioner og din arbejdsmarkedspension.

Hvis du er tjenestemand, bortfalder din ret til ægtefællepensionen og børnepensionen ikke, selvom du holder op med at arbejde.

Kontakt dit pensionsselskab, din pensionskasse eller dit pengeinstitut for at få mere at vide om netop dine pensionsforhold. Hvis du har været tjenestemand i staten kan du få mere at vide i Udbetaling Danmark. Hvis du har været ansat som tjenestemand i en kommune eller region, kan du få mere at vide hos din tidligere arbejdsgiver eller dit fagforbund.