Selvstændige og pension

Det er en god ide at tænke over, om du vil spare op til din pension, hvis du er selvstændig. Pension har betydning for din levestandard som ældre. Tit indeholder pensionen også forsikringer.

Sparer jeg automatisk op til pension?

Når du når folkepensionsalderen, har du ret til folkepension på lige fod med alle andre borgere. Men som selvstændig har du ikke en arbejdsmarkedspension og sparer derfor ikke automatisk op til din pension. Det betyder, at du risikerer, at der kommer en stor forskel mellem det, du tjener, mens du arbejder, og det, du får i indtægt som pensionist.

Du er heller ikke dækket af de forsikringer, der hører med i en arbejdsmarkedspension, fx livsforsikringer og forsikringer, der sikrer dig en indtægt, hvis du bliver syg eller mister din arbejdsevne. hvis der sker dig noget, kan du og din nærmeste familie derfor risikere at blive ringere stillet økonomisk end andre, der er i en lignende situation.

Kan jeg indbetale til ATP Livslang Pension?

Som selvstændig kan du vælge at supplere din folkepension ved at indbetale til ATP Livslang Pension. På den måde lægger du penge til side til pension, samtidig med at du sikrer dine nærmeste en udbetaling af et engangsbeløb i tilfælde af din død.

Kan jeg købe en individuel pension?

Som selvstændig kan du også vælge at oprette en individuel pension gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut. Det er relevant, hvis du mener, at folkepension og evt. ATP Livslang Pension ikke er nok til, at du kan opretholde den levestandard, du ønsker, når du går på pension. Med en individuel pension kan du samtidig sikre dig og din familie en indtægt, hvis du dør, mister din arbejdsevne eller bliver syg.

Kan jeg videreføre min tidligere arbejdsmarkedspension?

Hvis du som selvstændig har en arbejdsmarkedspension gennem et tidligere job, hvor du var lønmodtager, kan du måske videreføre den til en individuel pension. Du kan tjekke hos pensionsselskabet eller pensionskassen, om det er muligt.

Hvis din ægtefælle eller samlever arbejder i din virksomhed

Er din ægtefælle eller samlever ansat i din virksomhed, er det en god ide, at han eller hun overvejer at spare op til sin egen pension.

Selvstændig virksomhed, når du er gået på pension

Du kan fortsætte med at arbejde som selvstændig, selvom du når folkepensionsalderen. Din indtægt kan have betydning for din pensions størrelse.

Særlige skatteregler, hvis du sparer op i din virksomhed

Mange selvstændige vælger at spare op i deres virksomhed og bruge overskuddet ved salget af virksomheden til pension. Ved salg af virksomhed kan en skattepligtig fortjeneste på op til 2.866.600 kr. (2020)  indsættes på en pensionsordning med skattefordel.

Ulempen er, at det kan være en risikabel måde at sikre sig økonomisk, da du ikke på forhånd ved, hvor meget du ender med at få i skattepligtig fortjeneste, og om der overhovedet bliver en fortjeneste.

Det kan derfor være en god ide løbende at spare op til pensionen ved siden af.

Hvert år kan du sætte op til 30 pct. af overskuddet i din virksomhed ind på en individuel pension og få fuldt fradrag for din indbetaling.

Din pension bliver automatisk beregnet ud fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen.