Ønsker du at få besøg?

Information om forebyggende hjemmebesøg

Hvem kan få et forebyggende hjemmebesøg?

Hvis du er over 65 år, har du ifølge lov om social service §79a, mulighed for at få et besøg i dit eget hjem af en forebyggende medarbejder. Din situation og alder vil være afgørende for, hvornår du vil få et brev fra os.

Bor du alene?

Vil du automatisk modtage et brev med forslag til en konkret besøgsdato:

  • når du har mistet din ægtefælle eller samlever
  • når du er 70 år, 75 år, 80 år og
  • hvert år fra du er 82 år.

Ønsker du ikke at modtage besøget eller ønsker du at ændre tidspunktet, er det vigtigt at vi får besked fra dig på telefon eller mail. 

Modtager du i forvejen personlig eller praktisk hjælp, når du er over 82 år, vil du stadig få et brev, men så skal du selv henvende dig for at få en aftale om et besøg.

Kommer du i en særlig vanskelig og sårbar situation, oplever ensomhed eller har behov for råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bor du med en ægtefælle eller samlever?

Vil du modtage et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i det år, du fylder:

  • 75 år, 80 år og hvert år fra du er 82 år

Du vil dog selv skulle henvende dig til en af de forebyggende medarbejdere for at få en aftale om et besøg.

Hvordan foregår et forebyggende hjemmebesøg?

Ved hjemmebesøget tager vi udgangspunkt i, hvad du ønsker at tale om, og du behøver ikke at have et konkret problem for at få et besøg.
Det kan evt. være relevant at tale om, hvordan du trives, nattesøvn, appetit, motion, humør, sociale aktiviteter og om du har mulighed for kontakt med familie, venner og bekendte.

Besøget vil vare ca. 1 time. 

Hjemmebesøget er en forebyggende indsats for at:

  • fremme tryghed og trivsel.
  • give dig mulighed for at tale om det, der er vigtigt for dig og din hverdag.
  • støtte op om eventuelle fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.
  • styrke dit helbred, din livskvalitet og forebygge evt. sygdom.

Vi er to medarbejdere i Jammerbugt kommune, der tager på hjemmebesøg. Vi har en sundhedsfaglig uddannelse, og en bred viden om, hvilke kommunale og frivillige muligheder og tilbud der er i dit lokalområde.

Vi har tavshedspligt, og hvis der er behov for at kontakte andre i forbindelse med besøget, aftaler vi det altid med dig. Vi kan ikke bevillige konkrete ydelser som f.eks. træning, hjælpemidler, madservice eller hjemmehjælp, men vi kan rådgive dig om, hvem du kan kontakte for at undersøge om denne hjælp kan bevilliges.

Kontakt Forebyggende hjemmebesøg

Jette Bihlet
Tlf. 72 57 78 43
jbi@jammerbugt.dk

Kirsten Thorhauge
Tlf. 41 91 17 74
kth@jammerbugt.dk

 

Træffetid Forebyggende hjemmebesøg

Telefontid:
Mandag-fredag: 8.00-9.00