Om forebyggende hjemmebesøgHvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg er et besøg i eget hjem, hvor du har mulighed for at drøfte din aktuelle livssituation. Man kan tale om alt det, der har betydning for ens hverdagsliv og tale om glæder og eventuelle vanskeligheder ved at blive ældre. Der er også mulighed for at få information, råd og vejledning om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, som man kan gøre i det daglige. Det kan eksempelvis være information om foreninger og andre muligheder for at møde andre, en drøftelse af hvad man kan gøre i det daglige for at holde sig så frisk som mulig, om madordninger, hjælp med at komme i kontakt til relevante fagpersoner eller drøfte en utryg hændelse. De forebyggende medarbejdere har alle en sundhedsfaglig baggrund og har stor viden om trivsel og sundhed i bred forstand – samt viden om, hvad der foregår i kommunen.

Ifølge serviceloven § 79a om forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016:

 • Alle borgere får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i det år, de fylder 75.
 • Borgere fra 80 år får et årligt tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 • Borgere fra 65-79 år kan få et forebyggende hjemmebesøg, såfremt der er et særligt behov.
 • Undtaget herfra er borgere, der i Jammerbugt Kommune modtager både personpleje og praktisk hjælp.

Dog har borgere, der på eget initiativ ønsker et forebyggende hjemmebesøg, mulighed for dette.

Du kan kontakte den forebyggende medarbejder hvis:

 • Du lige er udskrevet fra sygehus, har mistet en nærtstående, står i en vanskelig og uoverskuelig situation eller har behov for en samtale.
 • Du har en ægtefælle/partner, der lige er flyttet på plejehjem.
 • Du har mistet flere sanser, f.eks. syn og hørelse 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg giver dig mulighed for:

 • At drøfte din aktuelle livssituation.
 • At tale om det, der har betydning for dit hverdagsliv.
 • At tale om glæder og eventuelle vanskeligheder ved at blive ældre.
 • At få information, råd og vejledning om evt. forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, med henblik på at kunne støtte dig i at kunne bevare en aktiv og meningsfuld hverdag.
 • At få information om kommunale, private og frivillige tilbud i dit lokalområde.

Der kan være mange emner – som f.eks.:

 • Hvordan de daglige gøremål kan komme til at fungere.
 • Samtale om evt. utryghed/hændelser.
 • Information om kørselsordninger, madordning, hjælpemidler, sund levevis og forholdsregler ved evt. sygdom m.v.
 • Hjælp med kontakt til relevante fagpersoner.
 • Gennemgang af papirer eller medicinliste.

Kontakt Forebyggende hjemmebesøg

Birgitte K. Myrup
Tlf. 41 91 15 94
bkm@jammerbugt.dk

Gunhild Olesen
Tlf. 72 57 78 38
guo@jammerbugt.dk

Jette Bihlet
Tlf. 72 57 78 43
jbi@jammerbugt.dk

Kirsten Thorhauge
Tlf. 41 91 17 74
kth@jammerbugt.dk

Maren-Lis Styrbæk
Tlf. 72 57 78 56
mls@jammerbugt

Træffetid Forebyggende hjemmebesøg

Telefontid:
Mandag-torsdag: 8.00-9.00