Når du er bevilget hjælp

Gennem dialog med dig og evt. din familie omkring planlægning og udførelse af den hjælp du er blevet bevilget fra Jammerbugt Kommune, er det vores ønske at du skal opleve:

  • en professionel hjælp tilpasset dit behov
  • at hjælpen er præget af forståelse for dine individuelle ønsker om, hvordan livet skal leves
  • at hjemmeplejens indsats gives med respekt og nærvær, så du bevarer din værdighed
  • at hjemmeplejen har fokus på en positiv udvikling, idet vi fokuserer på ressourcer så du oplever, at du kan varetage flest mulige opgaver selv

Hjælp og støtte udføres i henhold til de politisk godkendte kvalitetsstandarder, som du kan læse ved at følge dette link: www.jammerbugt.dk/politik/kvalitetsstandarder