Områdeleder

Kontaktinformationer på de seks hjemmeplejegrupper og på områdelederen.

Richard Villadsen
Tlf. 4191 3752
rvi@jammerbugt.dk