Ansatte

Den kommunale hjemmeplejes faste personalestab består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Hjemmeplejegrupperne fungerer endvidere som uddannelsessted for elever fra Social- og sundhedsuddannelserne.

Vi arbejder bevidst med vores arbejdsmiljø, i dit hjem, i et tæt samarbejde med dig og evt. din familie.