Den kommunale hjemmepleje

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmepleje. Her kan du læse mere om plejen, rengøring, de ansatte og kontaktinformationer.

Områdeleder

Henriette Lerche
hlc@jammerbugt.dk 

Folder...