Den kommunale hjemmepleje

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmepleje. Her kan du læse mere om plejen, rengøring, de ansatte og kontaktinformationer.

Områdeleder

Lise Hansen
lix@jammerbugt.dk

Folder...