Brochure om ældreområdet

I vores brochure kan du få et overblik over ældreområdet i Jammerbugt Kommune. Her kan du læse om de forskellige tilbud til dig som borger samt finde kontaktinformationer til de forskellige afdelinger.

I brochuren er der afsnit om træning og rehabilitering, hjemmesygeplejen, forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene og visitationen. Du kan finde de mest relevante informationer om hvert tilbud inkl. telefonnumre og hvilke tidspunkter, telefonerne er åbne.

Du kan finde brochuren her:

Brochure om ældreområdet i Jammerbugt Kommune