Plejecentre og plejehjem

Borgere med særlige behov i Jammerbugt Kommune kan søge en bolig i et af kommunens plejecentre eller plejehjem.

På Plejehjemsoversigten kan du finde detaljeret information om alle plejecentre i Jammerbugt Kommune 
(boligens fysiske forhold, aktiviteter på plejecenteret, egenbetaling, tilsynsrapporter, osv.).

Plejeboliger tildeles ældre og personer med handicap, som har særlige behov for handicapvenlig boligindretning eller et plejebehov, der ikke kan varetages i nuværende bolig.

Der bliver i vurderingen lagt vægt på:

  • Om borgerens funktionsevne er nedsat i en sådan grad, at der er behov for personlig pleje og/ eller omsorg de fleste af døgnets timer.
  • Om borgerens psykiske funktionsevne er nedsat i en sådan grad, at der er behov for guidning og hjælp til at strukturere døgnet og de daglige gøremål.
  • Om borgeren har behov for et beskyttet miljø, som ikke kan tilgodeses i den nuværende bolig.
  • Om nuværende bolig begrænser borgerens mulighed for at modtage pleje på grund af krav til et sikkert arbejdsmiljø for personalet.

Alder og ensomhed er ikke i sig selv kriterier for at få en plejebolig. At den nuværende bolig er for stor, eller at haven er blevet uoverskuelig er ikke kriterier for at få en plejebolig.

Ansøgning

Benyt venligst linket øverst til højre på siden for at søge om kommunal plejebolig. Ansøgningsskema til en kommunal plejebolig kan også fås ved henvendelse til Borgerservice eller Visitator. Se telefonnumre i højre kolonne på denne side.

Garanti

Ifølge loven skal der være en garanti for en plejebolig eller en plads i et plejehjem. Garantien indebærer, at kommunalbestyrelsen skal anvise en plejebolig eller en plads i et plejehjem til ældre, der har behov for sådan en bolig eller plads. Pladsen skal tilbydes senest to måneder efter at behovet er konstateret.

En anvisning vil indebære, at den ældre skal have tilbudt en bestemt plejebolig eller plejehjemsplads, som er indflytningsklar senest to uger efter udløbet af 2-månedersfristen.

Loven skal skabe mulighed for, at en kommunalbestyrelse kan tilbyde et midlertidigt ophold til personer, der i en periode har behov for ekstra omsorg, pleje og tryghed.

Garantien gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen bolig.

 

Plejecentre i Jammerbugt Kommune

På følgende hjemmeside kan du finde en liste over alle plejecentrene i Jammerbugt Kommune:

Plejecentre i Jammerbugt Kommune

 

Kontakt

Visitator - Sundheds- og Handicapafdelingen
Tlf.: 72 57 75 90
Man – fre: 8.00–12.00

Ønsker du en plejehjemsplads?

Kontakt tlf.: 72 57 75 90

Telefontid: 08.00 -12.00

Kvalitetsstandarder

Læs mere i kvalitetsstandard for visitation til plejecentre

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000