You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Akutnumre

Liste over kommunens akutte numre, hvis du har behov for assistance uden for almindelig åbningstid.

Sidens indhold

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

Tilbud der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem kl. 16 og 7. Som bruger af akuttelefonen har du mulighed for at få en støttende telefonsamtale med uddannet personale tilknyttet socialpsykiatrien i Jammerbugt kommune.

Telefon 4191 1718

Falck

Huller i veje, væltede træer mv. 7010 2030

Fejlmeld gadebelysning

På telefon 7216 1533 eller via michaelwulff.dk/fejlmeld-gadelys-jammerbugt/

Kloak (Jammerbugt Forsyning)

Jammerbugt Forsyning 7257 8920

Få mere information på www.jfas.dk

Nordjyllands Beredskab

Nordjyllands Beredskab 7015 1514

I akutte nødstilfælde skal du dog ringe 112.

Rusmiddelcenter Jammerbugt

Har du eller en af dine nærmeste problemer med alkohol eller stoffer? Uden for kommunens åbningstider kan du kontakte vagtlægen, psykiatrien eller den psykiatriske skadestue.

Vagtlæge 7015 0300
Døgnåben telefonrådgivning 9764 3700
Psykiatrisk skadestue 9813 4202

Snerydning

Døgnvagt 7257 8940

Sygeplejen (ældre)

I tilfælde af akut eller kronisk sygdom 7257 9460

Tandproblemer - når tandplejen har lukket

Tandpine på lørdage, søndage, helligdage, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag samt fra den 21. til og med 2. januar: kontakt Tandpinevagten. Tidsbestilling mellem kl. 9-10.

Tandpinevagten, Filstedvej 10, 9000 Aalborg 7020 0255

Underret om svigt af børn

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare. Uden for kommunens åbningstider skal du kontakte Aalborg Politi.

Aalborg Politi 9630 1448