You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Databeskyttelse

Efter databeskyttelsesreglerne har du en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

Sidens indhold

Vi passer på dine personoplysninger

I Jammerbugt Kommune har vi ofte brug for personoplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver. Vi bruger dog kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver. Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os, da vi har pligt til at beskytte dem.

På denne side kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes sikkerhed og de rettigheder, du har som borger, når vi behandler personoplysninger om dig.

Vi har i Jammerbugt Kommune vedtaget  sikkerhedsregler og procedurer, som sikrer, at vores medarbejdere behandler personoplysninger sikkert og undgår fejl og sikkerhedsbrud. Vi efterlever den til enhver tid gældende lovgivning og lever op til gældende praksis i den kommunale sektor.

Statistik

Nogle af de personoplysninger vi behandler om dig, bruger vi til statistik og ledelsesinformation. Det gør vi for f.eks. at følge udviklingen i, hvor mange personer i Jammerbugt Kommune, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, hjemmehjælp eller andre ydelser fra kommunen. Når vi bruger dine oplysninger til disse formål, kan vi ikke se, at de handler om dig, fordi dine personoplysninger vil være pseudonymiserede.

Det har ingen indflydelse på den ydelse eller hjælp, som du modtager fra os, at vi bruger dine oplysninger til disse formål.

Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af. Formålet med rettighederne er, at det skal være nemmere for dig at gennemskue, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig og give dig mulighed for at klage, hvis ikke du er enig i den måde, vi forvalter dine personoplysninger på.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning

Krav til kommunikation

Når vi giver dig svar på en anmodning om en af ovennævnte rettigheder, skal det ske kortfattet, gennemsigtigt, letforståeligt og lettilgængeligt. Sagt med andre ord skal vi skrive et svar, som er til at forstå. 

Som udgangspunkt skal vi give dig oplysningerne skriftligt. Hvis det er mere hensigtsmæssigt, at du får dem på en anden måde, kan vi også det.

Tidsfrister

Vi svarer dig hurtigst muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din anmodning. Er sagen særlig kompleks, kan vi forlænge fristen med to måneder – i så fald skal vi give dig besked, inden den første måned er gået.

Anmodninger er som udgangspunkt gratis. Hvis anmodningerne er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan vi dog opkræve et gebyr eller helt afvise at efterkomme anmodningerne.

Hvis du får helt eller delvist afslag på din anmodning, skal du have en begrundelse med en klagevejledning, hvori du kan læse om dine muligheder for at klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene.

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver

Som offentlig myndighed har vi pligt til at have en Databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren er en person, som er uafhængig og kan udøve uvildig rådgivning til organisationen og borgere om databeskyttelse.

Du kan altid kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som borger i den forbindelse.

Du kan kontakte Jammerbugt Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Anmeld et brud på persondatasikkerhed

Hvis du som borger eller virksomhed oplever, at Jammerbugt Kommune har et brud på persondatasikkerhed, kan du kontakte vores Sikkerhedsrådgiver.

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som f.eks. dit CPR-nummer.