You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Whistleblowerordning

Her finder du link til Jammerbugt Kommunes whistleblowerportal og -politik.

Whistleblowerordningen bliver drevet i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL)s whistleblowerkonsulenter, som foretager den indledende vurdering af de indberetninger, der kommer i Jammerbugt Kommunes whistleblowerportal, hvor du som ansat i kommunen eller som leverandør (selvstændige erhvervsdrivende der har et samarbejde med kommunen eller har forsøgt at opnå et sådant) kan indberette skriftligt.

Whistleblowerordningen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Ordningen er forankret i en intern whistleblowerenhed, som ikke er underlagt instruktionsbeføjelse fra Jammerbugt Kommunes ledelse.

Det er også muligt at indberette til Datatilsynets whistleblowerordning. Det er valgfrit, hvilken ordning en whistleblower anvender, men hvis overtrædelsen kan imødegås effektivt internt i Jammerbugt Kommune, og whistlebloweren ønsker det, opfordrer vi til at anvende Jammerbugt Kommunes whistleblowerportal.

Eksempler på forhold der kan indberettes

  • Strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivningen om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver, regnskabsaflæggelse mv.
  • Bevidst vildledning af kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere og samarbejdspartnere.