You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Børneattest og Erklæring om indhentning af børneattest

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som er relevant for jeres forening, hvis I har medlemmer under 15 år og har fået/får nye medarbejdere/frivillige, som har fast kontakt med børnene.

Attesten oplyser, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, der omhandler seksuelle overgreb og krænkelser mod børn og unge under 15 år. 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Hvem skal indhente børneattester?

Foreninger der har medlemmer, der er under 15 år skal:

  • Indhente børneattester på nye medarbejdere/frivillige, der fast skal arbejde med børn og unge under 15 år
  • Indsende tro og love-erklæring om at indhente børneattest til kommunen en gang om året.

Foreninger der ikke har medlemmer under 15 år skal:

  • Indsende tro og love-erklæring om at indhente børneattest til kommunen en gang om året. Foreningen bekræfter med erklæringen, at den vil indhente børneattester, hvis der kommer børn og unge under 15 år i foreningen.

Hvordan indhenter du en børneattest?

For at indhente en børneattest skal foreningen indsende et skema til Kriminalregistret med en skriftlig samtykkeerklæring fra personen, det drejer sig om. 

Du finder blanketten til rekvirering af børneattest på Politiets hjemmeside: Ansøg om børneattest.

Bestil en børneattest på vegne af en virksomhed, en myndighed eller en forening. Det kan være for medarbejdere og frivillige, der har med børn og unge at gøre.

Ønsker vedkommende ikke at give en samtykkeerklæring, skal foreningen afvise personen. 

Vigtige overvejelser i foreningen, inden I indhenter Børneattest:

  • Hvem i foreningen skal indhente børneattesten og modtage oplysningerne?
  • Hvilken person skal den søge oplysninger på? (Man søger kun oplysninger på den, man har tænkt sig at ansætte - ikke på hele ansøgerfeltet)
  • Hvem i foreningen kontakter myndighederne og den undersøgte person, hvis der fremgår krænkelser af børneattesten?  
  • Tavshedspligt: Det er vigtigt at understrege, at foreningen har tavshedspligt. Det er strafbart at videregive følsomme og belastende oplysninger fra Kriminalregistret.

Har du spørgsmål?

Kultur og Fritid
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 7257 7777

Foreningsudviklingskonsulent
René Melvad Jørgensen
Tlf. direkte: 4191 2062
rmj@jammerbugt.dk

Administrativ medarbejder
Helle Harlund
Tlf. direkte: 4191 3509
hel@jammerbugt.dk