You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kørsel til aktivitetscenter

Information om kørsel til aktivitetscentrene til de borgere, der ikke ellers har mulighed for at transportere sig til et tilbud.

Det er personalet på aktivitetscentrene, der vurderer om borgeren kan visiteres til kørsel. Personalet har kontakten til Kørselskontoret, når en ny borger skal med. 

Aktivitetscenter

Visiteres borgeren til kørsel med taxa, er det derfor medarbejderne på aktivitetscentret, der skal kontaktes.

Alle er velkomne til, at kontakte aktivitetscentrene, men borgeren skal altid tages med på råd.

Biersted Aktivitetscenter tlf: 72 57 86 00

Brovst Aktivitetscenter tlf: 72 57 86 40

Kaas Aktivitetscenter tlf: 41 91 36 90

Serviceniveau

Der er tale om kørsel med taxa eller minibus, og Kørselskontoret giver aktivitetscentret besked om de tidspunkter, borgerne bliver hentet på. Personalet formidler det videre til brugerne.

Kørselskontoret har 5 hverdage til at oprette nye brugere til kørsel.

Praktiske oplysninger

Der er tale om rutekørsel, og man kan derfor ikke blive sat af andre steder. Kørslen er mellem borgerens hjem og tilbuddet.
Der skal meldes afbud til kørslen senest dagen før kl. 12 - ellers skal der betales for kørslen.

Du kan kontakte Kørselskontoret, hvis der er spørgsmål til kørslen eller du ønsker at klage over kørsel eller en chauffør.
Har du spørgsmål til betalingen skal du henvende dig til det pågældende Aktivitetscenter.

Taksten for kørsel er 30 kr. pr. tur, dvs. 60 kr. pr. dag, som trækkes over pensionen.

Kontakt Kørselskontoret:

Tlf. 4191 2410

Telefontid: 08.00 - 12.00