You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Flexhandicap

For at bruge flexhandicap skal du ansøge om at blive optaget i kørselsordningen.

Hvem kan blive optaget?

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 323 af 20/03/2015 §11 skal trafikselskabet etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, der rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

For at blive medlem af Flexhandicap, skal du ansøge om at blive optaget i kørselsordningen. Det er Jammerbugt Kommune, der beslutter om du kan blive optaget.

Nedenstående betingelser skal være opfyldt:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal være varigt svært bevægelseshæmmet
  • Du har en varig nedsat funktionsevne
  • Du har fået bevilget et ganghjælpemiddel gennem kommunen, eller du er berettiget til et
  • Du kan ikke anvende offentlige transportmidler
  • Blind/svagtseende (Borgere hvis synsrest er 6/60 eller mindre på bedste øje med korrektion(optik), eller borgere med synsrest på over 6/60 med komplikationer der medfører at, synsrestens værdi vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60). Vedlæg kopi af lægejournal eller kopi af medlemskort til Dansk Blinde Samfund

Følgende handicaps/sygdomme giver ikke alene adgang til kørselsordningen:

  • Lungesygdomme (f.eks. KOL)
  • Psykiske sygdomme

Hvis du ønsker at benytte Flexhandicap og mener, at du er berettiget til optagelse, skal du udfylde ansøgningsskemaet du kan finde her på siden og sende det til kommunen (se kontaktoplysninger nederst her på siden). Du skal forvente at det kan tage op til 3 uger at behandle din ansøgning. Først når du modtager en godkendelse fra kommunen, kan du benytte ordningen. Der er en restriktion på 104 ture i et kalenderår.

Borgere som ikke kan optages i Flexhandicap, har mulighed for at benytte kørselsordningen Flextur.Flextur er et kørselstilbud, som alle borgere kan benytte. Ordningen er fra kantsten til kantsten, men til en højere takst end Flexhandicap.

Du kan bestille kørsel med Flexhandicap og Flextur på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.

 

Her kan jeg søge om Flexhandicapkørsel

Send ansøgning til:

Har du ikke mulighed for at søge elektronisk, kan du printe et ansøgningsskema ud her.

Hvis du skal sende ansøgningen i papir, skal du sende til:
Jammerbugt Kommune
Att.: Myndighedsafdelingen, Sundhed-Handicap
Toftevej 43
9440 Aabybro