You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Sundhedsvejen.dk

På Sundhedsvejen.dk kan du følge dit barns udvikling ved at se journalnotater og målinger. Du kan skrive sikkert til din sundhedsplejerske og se dine aftaler med sundhedsplejersken. Det kræver en adgang fra sundhedsplejen og MitID for at bruge siden.

Hvordan får jeg adgang til journalen?

Du får adgang til journalen på www.sundhedsvejen.dk ved at kontakte din Sundhedsplejerske eller Sundhedsplejens kontor.

Hvem har ellers adgang til mit barns sundhedsjournal?

Det er kun sundhedsplejen med opgaver i relation til barnet/den unge der har adgang til sundhedsjournalen. Disse personer har pligt til at føre journal over dit barns sundhed og udvikling fra fødslen til dit barn går ud af skolen. Alle er omfattet af tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger til anden part uden samtykke fra forældres og eller unge over 15 år.

Forældre med andel i forældremyndigheden og unge over 15 år har adgang til journalen.

Læs mere om sundhedsjournalen.

Når sundhedsplejen tager notater anvender vi et elektronisk journalsystem (Novax). I journalen noterer sundhedsplejersken observationer, målinger og faglige vurderinger samt de oplysninger, som forældre og børn/unge giver sundhedsplejersken. Derudover kan vi blandt andet modtage elektroniske fødselsanmeldelser og udskrivningsbreve fra sygehus/læge samt eventuelle supplerende oplysningsskemaer - blandt andet fra jer forældre.

Journalen er først og fremmest sundhedsplejerskernes arbejdsredskab til faglig dokumentation af den sundhedsfaglige indsats. Endvidere kan Novax benyttes til elektronisk kommunikation med forældre og unge over 15 år, samt sygehuset og praktiserende læge hvilket forudsætter et samtykke fra forældre og unge over 15 år.

Journalen giver et sammenhængende overblik over barnets sundhed, udvikling og trivsel, samt kontakt med sundhedsplejen.

NemSMS

Sundhedsplejen er tilknyttet NemSMS. Hvis du ikke er tilmeldt NemSMS, så vil du ikke modtage en reminder fra Sundhedsplejen når du eller dit barn har en tid hos Sundhedsplejen. Du kan tilmelde dig NemSMS på www.borger.dk 

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige. 
Husk - ved skift af mobilnummer skal du opdatere dine oplysninger.

Du kan sagtens være tilmeldt NemSMS, selvom du er fritaget fra Digital Post.

Opret genvej til Android mobil

Opret genvej til Iphone mobil