You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Sundhedscentre i Jammerbugt Kommune

Her finder du et overblik over Sundhedscentre i kommunen, kontaktoplysninger og åbningstider.

Sidens indhold

SUNDHEDSHUSET BROVST

Sygehusvej
9460 Brovst

HER FINDER DU:

alles Lægehus

Sygehusvej 6A
9460 Brovst
Tlf. 7930 4080
Åbningstid:
Mandag 8-16
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-16
Torsdag 8-16
Fredag 8-16
Telefontid:
Mandag-fredag 8-12
alles Lægehus

Brovst Jordemoderkonsultation

Sygehusvej 5
9460 Brovst
Tlf. 2027 7179
Telefontid:
Mandag og fredag 12-12.30
Jordemodercenter Thisted

Brovst Lægeklinik

v/ Kristof Zbroja
Sygehusvej 6B
9460 Brovst
Tlf. 7930 4032
Åbningstid:
Mandag-fredag 8-16
Telefontid:
Mandag-fredag 9-10
Brovst Lægeklinik

Budolfi Høreklinik

Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 9813 4089
Telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.15-11
Lukket onsdag
Åbningstid:
Sædvanligvis hver torsdag 8.30-15
Budolfi Høreklinik

Hjerteklinik Nordjylland

v/speciallæge Geert T. Espersen
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 9812 7977
Åbningstid:
Onsdag 8-14
Tidsbestilling:
Mandag-fredag 9-12
Hjerteklinikken Brovst

Harald Tandlægerne Brovst

Sygehusvej 6D
9460 Brovst
Tlf. 9823 1215
Åbningstid:
Mandag 8-16
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17
Torsdag 8-16
Fredag 8-15
Harald Tandlægerne Brovst

Institut for Syn og Hørelse

Jens Brandt
Sygehusvej 6 (kælderen)
9460 Brovst
Tlf. 9764 7006
jens.brandt@rn.dk

1 gang om måneden i Brovst

Hørekonsulent for voksne hørehæmmede og døve. Tinnitus rådgivning. Vejledning, rådgivning og undervisning i kommunikation samt afprøvning og øvrig sagkyndig bistand vedrørende høreapparater og andre høretekniske hjælpemidler.

Kirurgisk Klinik Nord

Sygehusvej 22
9460 Brovst
Tlf. 9215 7001
Telefontid:
Mandag-torsdag 10-12
Kirurgisk Klinik Nord

Kirurgisk Klinik Nord er en privat speciallægepraksis som tilbyder undersøgelse og behandling inden for endoskopi (kikkertundersøgelse) og ambulant kirurgi.

Klinik for børn og unge med overvægt

Sygehusvej 6, (kælderen), følg skiltene
9460 Brovst
Åbningstid:
Tirsdage 13-16
KLINIK for børn og unge med overvægt

Rådgivning og vejledning om vægtregulering, fødevarevalg, spisemønstre og motion.

I Sundhedsplejen er vi klar til at hjælpe, hvis I har et barn i aldersgruppen 3-17 år som vejer for meget. Det er vigtigt, at familien, og særligt I som forældre, støtter op om barnets vægttab.

I vil under forløbet modtage rådgivning og vejledning om vægtregulering, fødevarevalg, spisemønstre og motion.

Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel

Træffestedet Brovst
Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 9764 3946
Telefontid:
Mandag-torsdag 8-15
Fredag 8-14
Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel

Træffestedet Brovst er en del af Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel, der har sin hovedafdeling på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Hvilke samtaler, der kan finde sted i Brovst, aftales konkret i det enkelte patientforløb.

Psykolog Anni Riis

Sygehusvej 6 (kælderen)
9460 Brovst
Tlf. 2989 4927
Psykolog Anni Riis

Psykologklinikken Brovst

v/Psykolog Kathrine Marie Elmer
Sygehusvej 20
9460 Brovst
Tlf. 5357 4567
Telefontid:
Tirsdag, onsdag og torsdag 8-9
Psykologklinikken Brovst

Rusmiddelcenter Jammerbugt

Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 7257 7684
Rusmiddelcenter Jammerbugt

Sundhed og Bevægelse

Sygehusvej 6
9460 Brovst
Tlf. 7257 7777

Fremmøde iflg. aftale

Kommunale funktioner:

  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Genoptræning børn og voksne
  • Hjerneskadekoordination
  • Kronikerrehabilitering, hjerte, KOL, kræft m.m.
  • Kostvejledning
  • Rygestop
  • Vi bevæger ældre

REGIONSKLINIK PANDRUP


Bredgade 130
9490 Pandrup
Tlf. 3222 3323
Åbningstid:
Mandag-fredag 8-16
Telefontid:
Mandag-fredag 8-12
Regionsklinik Pandrup