You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Forebyggelse og Aktivitetstilbud

Kommunen kan hjælpe dig til at leve sundere, så du kan forebygge sygdomme, eller til at få den bedst mulige livskvalitet, hvis du allerede er syg.

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

- er et tilbud, der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem 16.00 og 07.00. Telefonnummeret er 41911718

Områdeleder Sundhed og Forebyggelse

Områdeleder Sundhed og Forebyggelse
Inger Poulstrup
41 91 21 61