You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hvor kan du mødes med andre kulturer?

Læs om dine muligheder for at mødes med andre kulturer gennem foreninger og fritidsliv.

Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening

Foreningen har til formål at fremme integration af nye medborgere, der er kommet til Jammerbugt Kommune. 

Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening er en forening, hvor flygtninge og indvandrere kan mødes med danskere på tværs af nationalitet, religion og politisk overbevisning.

Foreningen afholder bl.a. arrangementer som fastelavnsfester, sommerfester og julefester.

Vil du vide mere, kan du kontakte foreningens formand Else Marie Nielsen på telefon: 40 60 58 51.

Foreninger i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har et rigt foreningsliv inden for mange forskellige områder.

Se foreningerne