You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Medborgerskab og integration

Etnisk ligestilling

Her kan du læse om reglerne for etnisk ligestilling, som betyder at alle uanset etnisk baggrund skal behandles ens.

Medborgerskabsprøve

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Valgret og valgbarhed for udlændinge

Hvilke regler gælder for deltagelse i valg i Danmark?

Hvor kan du mødes med andre kulturer?

Læs om dine muligheder for at mødes med andre kulturer gennem foreninger og fritidsliv.