You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Økonomi og ydelser

Læs om arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk tilskud.

Sidens indhold

Arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt i dit lokale jobcenter.

Læs mere på borger.dk.

Dagpenge i udlandet

Hvis du er arbejdsløs og søger arbejde i et EØS-land eller Schweiz, kan du i nogle tilfælde få dine arbejdsløshedsdagpenge med i op til tre måneder.

Læs mere på borger.dk

Feriedagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du under visse betingelser få udbetalt feriedagpenge, når du skal holde ferie.

Læs mere på borger.dk

Kontanthjælp eller uddannelseshjælp

- hvis du er 30 år eller derover

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, vil du kunne modtage kontanthjælp

Læs mere på borger.dk

- hvis du er under 30 år og har du en uddannelse

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du få kontanthjælp

Læs mere på borger.dk 

- hvis du er under 30 år og har du ikke en uddannelse

Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp

Læs mere på borger.dk

Sygedagpenge

Sygedagpenge hvis du er ledig, lønmodtager eller selvstændig

- hvis du er ledig

Hvis du er syg og er ledig, kan du søge om sygedagpenge

Læs mere på borger.dk.

- hvis du er lønmodtager

Hvis du er syg og er lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge

Læs mere på borger.dk.

- hvis du er selvstændig

Hvis du er syg og selvstændig erhvervsdrivende, kan du søge om sygedagpenge.

Læs mere på borger.dk

Økonomisk tilskud

Du kan søge økonomiske tilskud, f.eks. enkeltydelse fra Jammerbugt Kommune til en række udgifter.

Læs mere på borger.dk.

Socialt frikort

Kommunen kan godkende dig til et socialt frikort. Med et socialt frikort kan du tjene op til 40.000 kr. skattefrit.

Læs mere på borger.dk

Socialt bedrageri

Det er socialt bedrageri, hvis borgere mod bedre vidende uberettiget får udbetalt f.eks. boligstøtte, børnetilskud, kontanthjælp, friplads i daginstitution, pensioner, sygedagpenge eller andre former for sociale ydelser.

Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet og/eller krav om tilbagebetaling af en uberettiget ydelse.

Hvad er din pligt?

Du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl, om de ydelser, du modtager, er lovlige. Det er jo kun dig, der ved, om dine personlige forhold er blevet ændret.

Det er vigtigt, at kommunen får besked om ændringer i dine personlige forhold. Det kan f.eks. være din adresse i folkeregisteret - det skal være den adresse, du opholder dig/sover på – eller ændringer i dine økonomiske forhold. Kommunen vil naturligvis hjælpe dig med at afklare din situation.

Hvornår er man enlig?

Hovedreglen er, at du betragtes som værende enlig, når du ikke lever i et ægteskab eller i et ægteskabslignende forhold.


Ægteskabslignende forhold kan foreligge når:

  • parterne har samme bopæl,
  • parterne yder kontante bidrag til fælles husførelse,
  • man arbejder i hjemmet eller bidrager på anden måde til den fælles husførelse,
  • man helt eller delvist forsørges af den anden part.


Ifølge loven om Det Centrale Personregister skal man have sin adresse dér, hvor man opholder sig mest, regelmæssigt sover og har sine personlige ejendele.

Henvend dig til kommunen?

Har du mistanke om socialt bedrageri, kan du henvende dig til kommunen. Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges grundigt.

Du kan henvende dig på følgende måder

Brug vores selvbetjeningsløsninger:

Kontakt kontrolteamet på telefon: 72 57 72 59. 

Du kan også skrive et brev og sende det til Jammerbugt kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

Bemærk, at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.