You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Job og ledighed

Læs om Jobcenter Jammerbugt, Ungeenheden, Ressourcecenter Jammerbugt, økonomi og ydelser, ferie og sygdom.

Om Jobcenter Jammerbugt

Vi hjælper dig med at komme i job, og bistår offentlige og private virksomheder med at finde nye medarbejdere. Vi støtter dig, også selvom du har begrænsninger.

Hvis du bliver ledig

Hvis du mister dit arbejde eller har sagt dit job op, skal du som det første melde dig ledig.

Hvis du bliver sygemeldt

Jobcenter Jammerbugt tilbyder dig en række indsatser og ydelser, hvis du bliver sygemeldt.

Tilbud til dig, der er ledig

Her kan du læse om de tilbud Jammerbugt Kommune har til dig, hvis du er ledig. I samarbejde med en rådgiver afklarer I, hvilke muligheder der kan være relevant for dig.

Ungeenheden

Ungeindsatsen for unge i alderen 15-29 år er samlet i Ungeenheden. Ungeenheden arbejder for, at unge som har behov for hjælp, støtte og rådgivning, får en samlet og helhedsorienteret indsats og plan.

Jobcenter Integration

Er du flygtning eller familiesammenført til en flygtning, og er du ikke i ordinært arbejde?

Når din arbejdsevne er nedsat

Her kan du finde information om blandt andet fleksjob, ressourceforløb og seniorpension.

Økonomi og ydelser

Læs om arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og økonomisk tilskud.

Når du skal holde ferie

Hvis du skal afholde ferie, kan det være godt at vide lidt om reglerne. Se her hvem der kan holde ferie.

Ledig og selvforsørgende

Er du ledig og selvforsørgende? Så kan Jobcentret hjælpe dig i arbejde.

Ressourcecenter Jammerbugt

Ressourcecenter Jammerbugt er et tilbud til dig med en diagnose inden for autisme. Dagtilbuddet hjælper dig med at afklare dine muligheder for at komme i job eller uddannelse. Botilbuddet støtter dig i praktiske opgaver i eget hjem og i fritiden.

Kontakt Jobcenter Jammerbugt

Her kan du finde kontaktoplysninger på rådgivere, konsulenter og koordinatorer i Jobcenter Jammerbugt.