You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ejendomme, nybyggeri og ombygning

Her kan du læse om nybyggeri og ombygning i Jammerbugt Kommune.

Aftaler med håndværkerne

Det er som udgangspunkt altid dig som bygherre, der skal indgå aftaler med håndværkere, inden du sætter en byggeopgave i gang. Kun hvor der er tale om totalentreprise, er det totalentreprenøren, der indgår alle relevante aftaler.

Bygge- og anlægsaffald

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.

Digital byggeansøgning - søg her

Her på siden finder du vejledningsvideoer til brugen af byg og miljø i forbindelse med byggeri, samt råd, vejledning og et par gode ideer, som kan gøre at din ansøgnings og sagsbehandlingsproces glider hurtigere og nemmere.

Byggeloven

Når du skal bygge, skal du overholde love og regler. Den grundlæggende lov i den forbindelse er Byggeloven.

Faldefærdige bygninger

Faldefærdige bygninger er boliger, der typisk ender som forladte bygninger eller billige udlejningsboliger.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en naturlig svampeart, som er uskadelig i naturen, men når den kommer ind i vores bygninger, bliver svampen sundhedsskadelig.

Spildevand og kloakering

I Danmark skal spildevandet ledes bort på en forsvarlig måde. Din ejendom skal derfor være tilmeldt et kloakeringsanlæg - privat eller offentligt.

Varmepumper

Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Jordvarme

Jordvarme er ikke kun en billig og effektiv opvarmningsform, den er også miljøvenlig, fordi den udnytter energien i jorden.