You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri i Aalborg Kommune og i Jammerbugt Kommune.

Sidens indhold

Hvilke type sager kan Beboerklagenævnet behandle?

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelse
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Beboerklagenævnet kan ikke træffe afgørelse inden for bl.a. følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler 

Nævnets sammensætning

 • Formand
  Souschef i Ankestyrelsen, cand.jur Kit Purkær Madsen
 • Udlejerrepræsentant
  Lars Christian Larsen - indstillet af et flertal af boligforeningerne i Aalborg
 • Lejerrepræsentant
  Nikoline Brohus  - indstillet af Danske Lejere
 • Social sagkyndig
  Beskæftigelseschef Michael Toftegaard Larsen (deltager uden stemmeret i sager vedr. husordensovertrædelser)

Referater fra styringsdialogmøder

Styringsdialogmøder er møder mellem boligorganisationerne og de relevante parter i en kommune. Her bliver der diskuteret forhold omkring boligorganisationens virke og planer for kommende år.
Se referater fra styringsdialogmøder på denne side

Kontakt

Aalborg Kommune Beboerklagenævn
c/o Juridisk kontor
Boulevarden 13,
Postboks 462
9100 Aalborg

Tlf.: 9931 1722
Mads Leicht Larsen
Aalborg Kommune