You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kommuneplan21

Kommuneplan21 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 16. december 2021. Planen beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen er med til at forenkle grundlaget for den fysiske planlægning - til fordel for virksomheder, organisationer og borgere i Jammerbugt Kommune.

Kommuneplan21

Kommuneplan21 samler op på og indarbejder elementer fra strategier, politikker og planer, som har indvirkning på den fysiske planlægning i kommunen. Samtidig er planen ajourført i forhold til statslige interesser og lovgivning, herunder nye krav og muligheder i planloven.

Fokus i Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune er det åbne land, klimatilpasning, opdatering af retningslinjer i forhold til detailhandel og rammer for lokalplanlægning og lokalisering af nye områder til byudvikling.

Kommuneplan21 beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Den indeholder retningslinjer og tilhørende redegørelse i forhold til, hvilke hensyn Kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejning af ansøgninger og tilladelser. Og endelig sætter kommuneplanen rammerne for, hvad der kan lokalplanlægges i de enkelte dele af kommunen.

I Kommuneplan21 er udpegningen og retningslinjerne for kommunens klimatilpasningsplan opdateret, så der er overensstemmelse mellem klimatilpasningsplanen og kommuneplanen. I samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S er der også indarbejdet et grundlag for vandhåndtering i planlægningsprocessen.