You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kommunalbestyrelsens Planstrategi

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens strategi for de kommende års prioriteringer, handlinger og tiltag.

Planstrategi '23 - Fælles frem mod 2035

Kommunalbestyrelsen vedtog 20. december 2023 en ny planstrategi.

Planstrategien tager, som den tidligere planstrategi, udgangspunkt i visionen ”Vi går efter forskellen”.

Planstrategien fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Jammerbugt Kommunes udvikling de kommende 12 år.

Læs Planstrategi'23 - Fælles frem mod 2035

Planstrategien er formelt offentliggjort i januar 2024 og har været i høring frem til 14. marts 2024. Derudover har der 22. april 2024 været afholdt borgermøde om handleplanen i forlængelse af planstrategien.

Handlingskatalog'21

Planstrategi'19 er blevet fulgt op af et handlingskatalog med 46 handlinger og tiltag, der omsætter strategien til konkrete initiativer.
Se handlingskataloget