You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Handlingskatalog 2021

Handlingskataloget er udarbejdet af Direktionen og Strategisk Chefforum på baggrund af drøftelser med borgere, foreninger, forretningsdrivende. Kataloget er en opfølgning på de visioner og pejlemærker, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2019.

Handlingskatalog 2021

Handlingskataloget tager udgangspunkt i visionen og planstrategien: ”Sammen mod 2030”- og er samtidig startskuddet til at gå i gang med at revidere Kommuneplan’21, der sætter rammerne for de kommende års planlægning og prioriteringer.
Læs Handlingskatalog 2021

Handlingskataloget viser et bredt udvalg af de forskellige handlinger og indsatser, som den samlede kommunalbestyrelse sammen med andre forventer at igangsætte i 2021 og årene frem.

Kommunalbestyrelsens forskellige handlinger kan dog ikke stå alene. Det er fortsat vigtigt, at borgere, foreninger, erhvervsliv og gæster i Jammerbugt Kommune deltager og involverer sig, så nye tiltag og indsatser kan realiseres. Derfor er der også angivet samarbejdsinteressenter ved hver handling.

Handlingskataloget har været i høring blandt råd og nævn m.fl. fra juli til oktober 2020. Handlingskataloget følges op med en status i 2022, og der arbejdes videre med de opstillede mål og visioner i Kommuneplan21.