You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

mySupply - en specialistvirksomhed hvor viden og knowhow er kerneområdet

mySupply har bragt sig på banen med specialistviden og knowhow, og er i dag én af landets førende konsulentvirksomheder inden for elektronisk handel og systemintegrationer.

Når man siger elektronisk faktura, er det måske de færreste der ved, at der i centrum af Aabybro ligger en virksomhed, som gennem årene har været en gennemgående videns partner i udviklingen af netop dette system. mySupply har bragt sig på banen med specialistviden og knowhow, og er i dag én af landets førende konsulentvirksomheder inden for elektronisk handel og systemintegrationer. Kunderne tæller blandt andet DSB, Banedanmark, SKAT og Vejdirektoratet mfl.

Aabybro-virksomheden mySupply er stiftet af Flemming Beltoft i 2000. Medarbejderstaben på 20 mand er et mix af veluddannede akademikere, både nyuddannede teoretikere og erfarne praktikere, softwareudviklere og konsulenter. I en tid hvor det er vanskeligt at rekruttere den rette arbejdskraft, ansætter virksomheden nyuddannede akademikere som trainee i et år, og kører dem igennem forskellige grene af mySupplys kompetenceområde. Sådan sikres inhouse knowledge, som er virksomhedens DNA.

Siden etableringen i 2000 er det gået stærkt, og det skyldes ifølge indehaveren et mix af de rette strategiske beslutninger, ekspertviden og held.
”Mit udgangspunkt for mySupply har altid været, at virksomheden skal basere sig på at have specialistviden og kompetencer inden for forretning og SAP-løsninger, som benyttes af mange virksomheder til styring af deres daglige ressourceflow. Her skal vi være knivskarpe, og det er vi. Vores viden og kompetencer på disse områder har været den røde tråd gennem alle årene og båret virksomheden til der, hvor vi er i dag.”

Lufthavnsprojekt sætter virksomheden på landkortet

I årene omkring årtusindeskiftet sker der meget omkring internetbaserede løsninger inden for både det private og offentlige. Heriblandt er København Lufthavn, som sammen med Paris og London lufthavne vil lave en international indkøbsportal, som skal basere sig på SAP-systemet. Det bliver startskuddet, som sætter mySupply på landkortet.
”Vi er til møde sammen med SAP, og qua vores viden på netop SAP-området vinder vi projektet. Igen er det vores specialistviden, der bærer os. Omstændighederne omkring 11. september 2001 i New York gør imidlertid, at projektet aldrig realiseres, men i hele processen er vores navn og renommé blevet slået fast i markedet.” fortæller Flemming Beltoft.

Digitaliseringsstyrelse rækker ud

Projektet med lufthavnen fører til, at mySupply bliver kontaktet af det daværende Vejle Amt, som stod over for at skulle indkøbsoptimere. Projektet realiseres, og mySupply får skabt en platform omkring indkøb, som tiltrækker nye kunder, herunder Danske Regioner, som skal igangsætte et projekt omkring elektronisk indkøb over nettet. Også her er mySupply med.
Kort efter projektet med Danske Regioner er implementeret, melder Regeringen ud, at samtlige fakturaer til det offentlige pr. 1. februar 2005 skulle gå fra at være manuelle til digitale. Vi havde den nødvendige knowhow, og bliver derfor en af Digitaliseringsstyrelsens samarbejdspartner på projektet. Igen er vores specialistviden bærende. Derefter går det stærkt, og i september måned samme år udveksles der 1,4 millioner digitale faktura i Danmark”, fortæller indehaveren.

Fem år senere beslutter Digitaliseringsstyrelsen, at den elektroniske faktura skal udbredes til hele samfundet, både det offentlige og det private. Driftsopgaven sendes i udbud, og mySupply vinder opgaven.

EU rækker ud efter mySupplys kompetencer

mySupplys deltagelse i den danske implementering af elektronisk faktura rygtes i udlandet, og mySupply kaldes til EU sammen med Digitaliseringsstyrelsen for at fortælle.
”Implementeringen af den elektroniske faktura i Danmark rygtes i EU, og vi inviteres til at komme og fortælle om projektet – dels i egen interesse, men også for Digitaliseringsstyrelsen, idet de er interesseret i at sikre den danske løsning. Det ender med, at vi inviteres til at deltage i et projekt, hvor vi udvikler den europæiske dokumentstandart samt egen software, der kan håndtere elektroniske dokumenter mellem lande. Vi udvikler løbende på softwaren, som faktisk er den samme, som vi også bruger i dag, og som kan integreres med forskellige interne og eksterne systemer samt netværk i Danmark og i udlandet”, fortæller indehaveren.

I dag sidder mySupply på 1/3 af samtlige elektroniske fakturaer i Danmark. Ca. 12 millioner om året og derudover ca. 2 millioner øvrige elektroniske dokumenter.

mySupply er opkøbt af Visma

I januar 2022 blev mySupply opkøbt af den internationale softwarevirksomhed Visma, som dermed styrker sit ejerskab og position i Danmark inden for den digitale infrastruktur for faktura- og dokumenthåndtering. Flemming Beltoft fortsætter i virksomheden en tid endnu, og for ham har det været vigtigt, at mySupplys medarbejdere og DNA føres videre.
”Den viden og knowhow, som mySupply er kendt for, er vigtige for vores kunder, og det har i hele salgsprocessen været vigtigt for mig, at mySupply fortsætter som en selvstændig virksomhed med de samme dygtige medarbejdere, produkter og den DNA, vi er kendt for. Digital Post, som vi også kan håndtere, kommer til at fylde stadig mere i fremtiden, og sidder man på den digitale infrastruktur, der er bærende for de forskellige områder, så sidder man godt. Det har mySupply gjort i mange år”, lyder det afsluttende fra indehaveren.

Besøg mySupply

| Artiklen er udarbejdet i marts 2022 |