You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Seniorjob

Læs om seniorjob i Jammerbugt Kommune.

Seniorjob

Kommunen skal tilbyde et seniorjob til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber - dog tidligst 5 år før efterlønsalderen.

Det er desuden en forudsætning, at du har bopæl i kommunen, og at du fortsat er medlem af en arbejdsløshedskasse og indbetaler efterlønsbidrag.

Ansættelse i et seniorjob skal ske senest 2 måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob - dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden.

Hvis du er fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du tilbydes ansættelse på fuld tid, hvorimod personer, der er deltidsforsikrede skal tilbydes ansættelse på deltid.

Proceduren er:

Du henvender dig til HR-afdelingen med udskrift fra a-kassen, hvor dato for dagpengerettens ophør dokumenteres. Samtidig afleverer/sender du en kortfattet ansøgning med CV. HR er herefter ansvarlig for at finde et passende job.

Kontakt

HR 
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf. afd.: 72 57 77 77 
raadhus@jammerbugt.dk