You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Trekroner - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Trekroner.

Om Trekroner

Mellem Limfjorden, skov og åbne heder ligger Trekroner: En række landsbyer, hvor foreningsliv og landbrug blomstrer. Her er aktiviteter for alle uanset fritidsinteresse og alder. Her er en velfungerende folkeskole, landsbyordning med SFO, børnehave og vuggestue, samt tilbud om kommunal dagpleje til de mindste.

Mod syd byder Limfjorden vandhundene op til leg. Længere nordpå ligger Trekroner Idrætsforening som samler og aktiverer ildsjæle fra hele området. Og både i øst og vest venter vild natur. Det gør Trekroner til et lille område med plads til store armbevægelser.

Trekroner-området består af landsbyerne Bonderup, Trekroner, Bejstrup, Manstrup, Skræm og Haverslev/Holmsø. En række små intakte landsbyer, som ligger med deres oprindelige landsbystruktur på randen mellem lavlandet ved Limfjorden og de små bakkeøer, som hæver sig op i retning mod dels Alsbjerg og Fjerritslev "øen".

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Trekroner og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

At skolen og dagtilbuddene består og udvikles, sammen med det gode fritidsliv i området.

Ligeledes vil vi sættes fokus på infrastrukturen og muligheden for at få flere tidssvarende boliger for at bevare og øge tilflytningen. Der arbejdes på, at alle 6 byer har min. ét rekreativt område—herunder legepladser, gadekær eller andet samlingssted—så hver by står for liv, engagement, oplevelser og ejerskab for området. Den stærke ejerskabsfølelse for egnen, fællesskabet og rummeligheden byerne imellem, skal fortsat være kimen til vores udvikling.

Vores organisering

Sanne Pedersen er områdets landdistriktsrådsrepræsentant.

Trekroner har et samråd, kaldet Samrådet Liv i by og skole i Trekroner. Dette udgøres af en bestyrelse med 6 personer, som er repræsentanter fra skole, foreningsliv og de 6 byer.

LUP’en skal ses i sammenhæng med udviklingsplanen udarbejdet i forbindelse med Liv i by og skole, som fælles indsats for at skabe udvikling i området.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede lokale projekter

  • Synlighed - PR – Landsby journalist – Fortælle de gode historier SOME`. Året rundt.
  • Videreudvikling af hjemmesiden
  • Bosætning - Formidle lejeboliger af god standard.
  • Renovering af legepladser, så de stadig fremstår nutidige og up to date.
  • Styrke overgang fra at være lille til at blive stor på skolen.
  • Hjælpe tilflyttere på plads i lokalområdet.
  • Skolens udvikling, børnenes trivsel og faglighed, og tiltrækning af elever.

 

Andre projekter/temaer vi har fokus på i vores lokalområde:

 

Bosætning/Branding:

Branding og synlighed – evt skilt ved hovedvej med kort over Trekroner og markering af hvad byerne har at byde på – evt med QR koder som et interaktivt forum.
Bosætningsaktiviteter –Tiltag der tiltrækker børnefamilier, fra vugge til børnehave-SFO-skole
Reklamere for området med autocampere som målgruppe.
Brande os som Trekroner – Festernes lokalområde
Åben landsby/Skole
- Bosætning/Bærdygtighed:
Vi vil gerne signalere, at vi er grønne landsbyer (bæredygtighed). Det vil vi bl.a. gøre ved at etablere solenergi til gratis opladning af elcykler (turister), elredskaber og meget mere, der benyttes i foreningernes aktiviteter og pasning af huse og pladser.
Det kan evt. bruges til branding i form af skilte, der fortæller: Her lader vi ikke som ingenting – men det er gratis!


Skolen

Opdatering af Trekronerskolens hjemmeside.
Styrke overgang fra at være lille til at blive stor på skolen.
Styrke sammenhold mellem Dagpleje – Vuggestue – Børnehave
Tydeligere Skiltning ind til Skolen
Instagram Skolen
Lave værdifortællinger fra Skolen evt. med reels så skolens vision og værdier bliver mere synlige.
Pop up makerspace café for børn og voksne (den åbne skole)

 

Foreningsliv:

Nyt køkken og bad i TiF98 Klubhus
Renovering af TiF 98 Klubhus
Outdoor Crossfit
Udvikling af vandaktiviteter ved Haverslev Havn
Fjordhus med vandudstyr (udlejning af sup board, kanoer/kajakker mv.)
Sauna til vinterbadere
Updatede og bæredygtige forsamlingshuse

 

Outdorfaciliteter og aktive uderum:

Nye Legepladser – Haverslev Havn – Gadekæret i Haverslev -Bonderup Legeplads
Outdoorfitness
Toiletfaciliteter ved shelterpladsen i Bonderup
Bedre adgang til vådområdet – bedre udsigt til søen fra vejen
Bålhytte på spejdergrunden
Alternativ til Fjordhuset med andre nye trends, evt tænke det anderledes så vi kan tiltrække nye
Målgrupper
Sti til Attrup – sti langs fjorden
Cykelsti fra Fjerritslev til Trekroner
Cykelsti fra- og igennem Bejstrup til Trekronerskolen

 

Fællesskab:

Integration af flere nationaliteter, fx madaften med fællesspisning eller madskole.
Hjælpe tilflyttere på plads i lokalområdet.

Vores lokale kontaktperson

Trekroners repræsentant i Landdistriktsrådet

Sanne Pedersen

sanneogrene8@gmail.com

20 77 32 76

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk