You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hjortdal - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Hjortdal

Om Hjortdal

Hjortdalområdet ligger i smørhullet mellem fantastiske naturoplevelser – med både Svinkløv Plantage og Vesterhavet ved Slettestrand som nærmeste naboer. Den 10 km lange Slette Å snor sig gennem landskabet og løber gennem Hjortdal by. Men området er mere end storslået natur og badehoteller. I det intime bycentrum finder du købmanden, der forhandler lækre råvarer fra lokale avlere og Naturbørnehaven Søstjernen ligger et stenkast herfra. Det blomstrende foreningsliv og byens ildsjæle holder desuden gang i byens hjul – f.eks. ved at støtte Hjortdals Købmand, men også ved at planlægge sjove aktiviteter og festlige begivenheder. Her er alle velkomne.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Hjortdal og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

 at bevare Hjortdal som et attraktivt og trygt sted, at bo i alle livsfaser ved at bevare de nuværende institutioner, købmand og arbejde for fællesskabet.

At  være i stand til at tiltrække tilflyttere ved en række nye initiativer som udstykning af storparceller og et multihus som kan rumme en række forskellige funktioner men som også tager afsæt i den omkringliggende natur.

Hjortdal skal i fremtiden have mere fokus på udvikling og tiltrækning af erhverv og iværksættere.

 

Vores organisering

Bettina Brøndum Andersen er byens landdistriktsrepræsentant

Borgerforeningen fungerer som den samlende paraplyorganisation i området.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

 

Fritidsaktiviteter og forbedring af infrastrukturen i området

 

Forbedring af trafikale forhold i Hjortdal/Slettestrand – cykelsti

Udvikling af Slettestrand sommerfest samt sportsugen, med flere kulturelle tilbud & aktiviteter (Diverse events – sommerfest, sletfest, sportsuge)

Lokalhistorisk formidling – gruppe. Etablering af lokalhistorisk gruppe, herunder QR-koder placeret lokalt


Udbygning, vedligehold og udvikling af stierne i området (ride, vandre og cykle). Herunder adgang til naturen.

Udvikling af outdoor

Events – understøttelse, udvikling og afvikling af årlige events


Bedre benyttelse af kulturhistoriske bygninger
Bustur i juli – som rute ’88 – Fjerritslev, Slettestrand – Thorupstrand osv.

Surf, Sub og saunaklub i Slettestrand

Duftenes by: Gårute/sansetur – hvor der plantes buske og træer med QR-koder, så man kan læse om det

Aftenskole for store og små

Popup boder. Etablering af flytbare små salgshuse som kan lejes af fx lokale kunstnere til salg af deres ting

 

Anlæg & Byforskønnelse


Renovering af HUI klubhus og udearealer, bl.a. overdækket terrasse, ny og renoveret p-plads, shelters

Shelter og bålhytte i Svinkløv plantage ved maskinhuset (her er toilet) (Naturstyrelsen ejer arealet)

Cykelsti til Fjerritslev

Bro på kirkestien (ved Slettegård)

Byporte med vores bylogo

Minigolfbane i Slettestrand sammen med legeplads

Toiletfaciliteter ved Trailhead i Slettestrand

Udbygning af anlægsmæssige faciliteter ved Hjortdal Stadion – større klubhus/halvtag

Søstjernen – shelter til brug for lokalsamfund udenfor åbningstid + udekøkken, naturtoilet

Formidlingsplatform ved købmanden

Bruser ved stranden (for enden af handikapstien)


Bosætning


Prøveboliger

Udvikling af helårsbeboelse/alternative boformer – kollektiver – mindre boliger til ældre – helårsgrunde

 

Disse initiativer er fortsat vigtige for Hjortdal;

Bedre adgangsforhold i forbindelse med projekt ”skolekøkkenet” + nyttehaver + fællesareal med feks. Fliser med bord/bænke og buske

Bevarelse og støtte udvikling af mini-klubben

Bevarelse af søstjernen

Hjortdal Købmand – bevare og udvikle

Bevare og støtte Marie Hus’ venner

 

Vores lokale kontaktperson

Hjortdals repræsentant i Landdistriktsrådet

Bettina Brøndum Andersen

bba@jammerbugt.dk 

 

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk