You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Frivillighuset

Frivillighuset har en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune og er de frivillige sociale gruppers koordinerende punkt.

Sidens indhold

Frivillighuset i Brovst

Læs mere om Frivillighuset i Brovst.
Frivillighuset Jammerbugt

Omsorgsmidler

Pensionistforeninger og seniorklubber kan søge omsorgsmidler hvert år inden 15. februar

Når du søger, skal du anvende samme skema som til § 18.

Omsorgsmidler er tilskud til pensionistforeninger efter antal medlemmer.

Vejledning

Midlerne beregnes ud fra funktioner af medlemmer, der er over 65 år, pensionister og borgere i Jammerbugt Kommune. Derfor skal du huske at skrive funktioner på skemaet og vedlægge en medlemsfortegnelse. Medlemsfortegnelsen skal rumme navn, adresse, fødselsdag og år (ikke CPR).

Førtidspensionister og efterlønnere er også tilskudsberettigede.

Du skal også angive din gruppes CVR-nummer,

Ansøgningsskema til omsorgsmidler

Ansøgningsskema og medlemsliste skal sendes til Jammerbugt Kommune, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, Borgevænget 12, 9460 Brovst – eller pr. mail til frsa@jammerbugt.dk.

Ansøgning om omsorgsmidler skal tydeligt fremgå enten af kuvert eller emnefelt på mailen.

§ 18-midler til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, kan søge om støtte til deres aktiviteter.
§ 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde