You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ungeenheden

Ungeenheden arbejder for, at unge i alderen 15-29 år. som har behov for hjælp, støtte og rådgivning, får en samlet og helhedsorienteret indsats og plan.

Kontakt Ungeenheden

Sådan kommer du i kontakt med Ungeenheden som borger eller virksomhed.

Uddannelseshjælp

Er du blevet ledig, og opfylder du betingelserne, kan du søge uddannelseshjælp.

UU-vejledning

Læs om grundskolevejledning, ungevejledning, uddannelsesparathed, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Pårørende til en ung?

Har du forældremyndigheden til en ung under 18 år, kan du henvende dig på den unges vegne, og du kan både give og modtage informationer om barnet.