You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Tilbud til veteraner

Er du veteran og har været udsendt i en eller flere internationale missioner kan du få hjælp af Jammerbugt Kommunes Veterankoordinator.

Tilbud til veteraner

En veteran er en person, der har været udsendt i en international operation, mindst en gang af den danske stat. Eksempler på dette kan være, men er ikke begrænset til: politifolk, militært ansatte, sundhedsfagligt personel eller personel fra Beredskabsstyrelsen. Det fælles for veteraner er, at det er den danske stat, der har stået for udsendelsen.

Veteraner her igennem udsendelser ydet en indsats for det danske samfund. En indsats Jammerbugt Kommune gerne vil værdsætte ved at yde en faglig og fokuseret støtte til veteranerne og deres pårørende. Vores veterankoordinator er omdrejningspunktet for denne fokuserede støtte.

Er du veteran og har været udsendt i en eller flere internationale missioner kan du få hjælp af Jammerbugt Kommunes Veterankoordinator.

Læs mere om hvordan veterankoordinatoren kan hjælpe her.

Jammerbugt Kommunes Veterankoordinator

Veterankoordinator Jammerbugt Kommune
Silke Falther
4191 1150

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til veterankoordinatoren skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Det landsdækkende veterancenter

Veterancentret er én samlet indgang for støtte til soldater, veteraner og deres pårørende, og Veterancentret arbejder for anerkendelse af veteranernes indsats.

Kontakt:

Veterancentret

Garnisonen 1

4100 Ringsted

Veterancentret er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Veterancentrets kontortid er mandag-tirsdag kl. 8.00-16.00, onsdag-fredag kl. 8.00-15.00. Døgntelefonen er altid åben, hvis du har akut brug for hjælp.

Telefon: +45 7281 9700

E-mail: vetc-myn@mil.dk