You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Specialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af:

  • Sindslidelse
  • Psykisk udviklingshæmning
  • Andet (for eksempel svære fysiske handicaps)

Ud over de nævnte persongrupper kan specialtandplejen også omfatte visse personer med cerebral parese, autisme samt andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, eksempelvis hårdt ramte sklerosepatienter.

Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for omfattende sygepleje– eller pædagogisk bistand.

Det er ikke muligt at blive visiteret ind på grund af:

  • Økonomiske udfordringer
  • Hvis man principielt godt kan benytte andre tandplejetilbud, men har fravalgt dem på grund af f.eks. tandlægeskræk.

Du skal tale med en af dine faglige kontakter, hvis du vil søge om specialtandpleje. Det kan f.eks. være:

  • Din læge
  • Din tandlæge
  • Din kontaktperson på dit bosted 

Henvisningsblanketten findes i linket nederst på siden.

Din henvisning skal være udfyldt, underskrevet og stemplet af en fagperson.

Tandlægerne i Specialtandplejen står for den endelige visitation.

Tandlægerne her på klinikken læser din henvisning. Hvis du er inden for målgruppen indkalder vi dig til en samtale, ledsaget af din støtte/kontakt person.
Derefter får du at vide, om du kan modtage specialtandpleje.

Der er en egenbetaling på max. kr. 2200 pr. år, gældende fra 1. januar 2024.

Denne pris justeres årligt.

 

Henvisningsblanketten skal udfyldes, underskrives og stemples af en fagperson.